Atelier

Bergens Tidende om Kari Hjertholms atelier: 'Tett på lyset', 2013
Bergens Tidende om Kari Hjertholms atelier 2013
(PDF, 1,6MB)
Last evt ned pdf med høyreklikk og «lagre lenkemål» e.l.
Fra atelier 1999, arbeid med Understrøm, foto Magne Turøy for Bergensavisen
Fra atelier 1999, arbeid med Understrøm, foto Magne Turøy for Bergensavisen
Fra atelier 2006. Foto: Rune Berentsen for BT
Fra atelier 2006. Foto: Rune Berentsen for BT