KunstnerSenteret i Buskerud 2012

Strømning - foto Oddleiv Apneseth

Strømning, 265 x 290 cm – foto Oddleiv Apneseth

Kari Hjertholm arbeider som billedkunstner, hovedsakelig med tekstile materialer.

I utstillingen på KunstnerSenteret i Buskerud tar hun i bruk både veggene og gulvet. Lyset i rommet er en viktig medspiller. Former som går igjen i flere av de utstilte verkene, er sirkler, kuler, og en endring til buktende formasjoner som nesten har karakter av boblende blærer under overflaten. Sirkler prøver å presse seg ut mot overflaten eller tar form som hele kuler. En vegghengt tekstil er dannet av et stort antall kuler kledd i et taktilt materiale som fanger lyset og gir et rikt spill. Noen større kuler på gulvplanet gir et svar.

Noen arbeider er i store formater, andre i litt mindre. De forholder seg til hverandre og utstillingsrommet. Spenning oppstår ved at deler av utstillingen står i kontrast til andre områder. En del har lyse, myke og taktile tekstiler, en annen har større kontraster mellom svart og hvitt. Islett av lys grønn farge på en vegg og gulvobjektene binder utstillingen sammen. En stor tekstil henger på en vegg og kan bare sees i sin helhet gjennom vinduet fra gaten. Et annet stort arbeid henger på en vegg som vender samme vei, og slik vil en del av utstillingen kunne oppleves fra gateplanet utenfor.

Foto: Jurian Quil

Foto: Jurian Quil

Arbeidene kan tolkes på ulike måter, og hun ønsker ikke å gi noen fasitsvar. I arbeidsprosessen leter og lytter hun seg frem til punktet der arbeidene har fått en klang som berører henne. Hun ønsker at de skal tre frem etter hvert som man ser, og gi rom for betrakteren.

Tekstilene beveger seg ofte i spenningsfeltet mellom mikro og makro, intimitet og monumentalitet.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

En stor takk til: Vestlandske Kunstindustrimuseum Permanenten, Kunstmuseene i Bergen, og Bergen Trykkluftservice AS.