Runa Boger om Tekstil Taktil, KunstnerSenteret i Buskerud 2012

Read this text in english

Presentasjon

Utstillingen Tekstil Taktil viser syv verk pluss noen gulvrelaterte verk. Dette er individuelle enkeltarbeider, men som også forholder seg til hverandre og som igjen forholder seg til rommet. Hjertholm har vært opptatt av galleriets konkrete rom og tatt utgangspunkt i det romlige.

Det som karakteriserer Hjertholms verk er taktilitet og fravær av farger. Det som ofte kjennetegner tekstil billedkunst generelt, er en rik koloritt og en dekorativ fargeglede. Hjertholm derimot, utforsker en nesten monokromatisk flate der spillet i svart og hvitt, mellom lys og mørke danner billekomposisjonen. (mer…)

Egenpresentasjon 2011

Jeg har i en årrekke arbeidet med tekstiler i store formater der jeg søker etter et poetisk og monumentalt utrykk. Jeg har holdt meg innenfor en skala mellom svart og hvitt som gir ro og klarhet til billeduttrykket. (mer…)

Heidi Jaeger, Galleri Kronstad Hovedgård 2008

Kari Hjertholms kunst er en følsom erfaring. Både materialene og teksturene er myke, og det er en varme i verkene som gjør at vi som betrakter føler oss velkomne til å være helt nær dem. Verkene strekker seg nesten inviterende ut mot oss, og i betraktningsprosessen kan vi få en opplevelse av å bli ivaretatt av kunsten. Vårt møte med verket er intimt på grunn av den myke varmen som tekstilen utstråler, en varme vi kan synke inn i. Det taktile i overflatestrukturen trigger oss til å ville ta på teksturen, og flere av sansene våre blir satt i sving enn de som tradisjonelt brukes i betraktningssammenheng. Har vi lov å ta på tekstilene? Er overflatene så myke som de ser ut? (mer…)

Peter Anker, katalogtekst 2000
System eller liv?

KARI HJERTHOLMS BILLEDTEKSTILER

Read in English

Kari Hjertholm arbeider i store formater som gjør seg sterkt gjeldende i rommet. Monumentalitet er en karakteristikk som raskt melder seg for dette; symmetri og gjen-tagelse av former og motiver i geometrisk orden forekommer ofte og bidrar ytterligere til det monumentale. Men hun sier intet om dette i de nesten poetiske betegnelser eller navn hun setter på teppene. (mer…)