Egenpresentasjon 2011

Publisert 20. mai 2011

Jeg har i en årrekke arbeidet med tekstiler i store formater der jeg søker etter et poetisk og monumentalt utrykk. Jeg har holdt meg innenfor en skala mellom svart og hvitt som gir ro og klarhet til billeduttrykket.

I mange år ble arbeidene vevd for hånd i en blanding av billedvev og flossteknikk. Jeg gikk videre og hadde et samarbeid med tekstilindustrien for å få laget et tekstilt råmateriale. Lyse, tynne tråder står tett i tett ut fra et mørkt bunnmateriale, og materialet blir bearbeidet videre på verkstedet. Lyset spiller på den delvis transparente overflaten, og tekstilene endrer karakter ettersom man beveger seg i rommet.

Jeg vil utvide mine erfaringer og ideer ved å ta i bruk en ”flosspistol” (også brukt i
tekstilindustrien). Prosessen forgår ved at tråder ”skytes” på et stramt oppspent bunnmateriale. Jeg vil bl.a bruke teknikken til å blande farger i et samspill mellom bunnmaterialets farge (f.eks blått) og fargen på de tynne trådene (f.eks gult). Ved hjelp av lyset i rommet vil et inntrykk av gult/blått til grønt kunne oppstå.
Tekstile arbeider utført i denne teknikken vil bli vist i KunstnerSenteret i Buskerud, Drammen og Sandefjord Kunstforening i 2012, og galleri Langegården i Bergen 2013

Arbeidet med store formater engasjerer meg, og jeg liker å forholde meg til rom og omgivelser i forbindelse med utsmykkingsoppdrag.
Den myke og taktile overflaten i tekstilene kan ha en gunstig akustisk virkning i rommet.
Jeg arbeider også med andre teknikker og materialer som kan være aktuelle i en utsmykkingssammenheng.

Kari Hjertholm